Strategiegesprek

Is het tijd om uw verzuim daadwerkelijk te verlagen?

Meldt u nu aan voor een gratis strategiegesprek.

Herkent u zich in het volgende?

  • U ervaart het verzuim in uw organisatie als te hoog
  • U vindt het lastig om medewerkers of leidinggevenden aan te spreken
  • U ziet u de verzuimkosten stijgen
  • U heeft wellicht heeft u al het een en ander geprobeerd maar het werkt niet

Meer info >

Half jaar programma “Minder verzuim, minder kosten, meer productiviteit” 

Heeft u behoefte aan een de juiste injectie om het verzuim aan te pakken?

Herkent u zich in het volgende:

  • Te hoog verzuim
  • Hoge verzuimkosten
  • Veel geprobeerd, maar het lukt niet om het verzuim te verlagen
  • Niet de juiste kennis in huis

Meer info >