Compensatieregeling zet streep onder slapende dienstverbanden

Werkgevers krijgen vanaf 2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 de transitievergoedingen vergoed die ze betalen bij ontslag van werknemers die (meer dan) twee jaar ziek zijn. Het parlement is begin juli 2018 akkoord gegaan met een wetsvoorstel hiervoor. Slapende dienstverbanden om onder de transitievergoedingen uit te komen, zullen daardoor tot het verleden horen.

Compensatieregeling zet streep onder slapende dienstverbanden

De transitievergoeding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) werkt in de huidige situatie zogenoemde slapende dienstverbanden in de hand. Ook bij of na twee ziektejaren moeten werkgevers bij ontslag een transitievergoeding betalen, ondanks dat ze beide ziektejaren al hebben bekostigd. Daarom ontslaan ze de werknemer vaak niet, maar houden zij het dienstverband in stand zonder loon door te betalen. Werknemers proberen daarom regelmatig via de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden en een transitievergoeding te krijgen. Meestal gaat de rechter hier niet in mee omdat er geen sprake is van juridisch misbruik of strijd met goed werkgeverschap, hoewel de slapende dienstverbanden wel als weinig fatsoenlijk worden gezien.

Compensatieregeling

Het kabinet heeft deze situatie nu opgelost met een compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag na ziekte. De Tweede en Eerste Kamer gingen op 5 en 10 juli 2018 akkoord met het bijbehorende wetsvoorstel ‘Maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid’. Werkgevers ontvangen vanaf 2020 compensatie voor transitievergoedingen die zij betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers.

Met terugwerkende kracht

Het is de bedoeling dat de compensatieregeling transitievergoeding op 1 april 2020 in werking treedt. U heeft dan voortaan als werkgever recht op een vergoeding van UWV voor de transitievergoedingen die u bij hun ontslag aan twee jaar zieke werknemers moeten betalen. De compensatieregeling gaat met terugwerkende kracht gelden voor de vergoedingen die werkgevers hebben betaald vanaf 1 juli 2015 (de ingangsdatum van de Wwz).

Er gelden twee voorwaarden voor deze compensatie. U moet de arbeidsovereenkomst na twee ziektejaren hebben beëindigd, omdat de werknemer door ziekte zijn werk niet kon doen. Daarnaast moet de arbeidsovereenkomst van rechtswege zijn geëindigd en kon de werknemer op dat moment door ziekte het eigen werk niet uitvoeren.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *